พระราชววังเดิม
 
วันที่ ๒๘ ธันวาคม วันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ( คลิก )
 
พระราชววังเดิม
 
     
 
 
 
The Phra Racha Wang Derm Restoration Foundation
Copyright @ 2013 http://www.wangdermpalace.org